Main Page / Round Tables

Mendel European Centre
Lubor Lacina
mec@mendelu.cz

Mendel University in Brno
Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Round tables with students

Contents:

Political Economy of Eurozone Crisis

CZ: Politická ekonomie krize eurozóny

Invitation

November, 23rd , 2016 round table with Dr. Slawomir Czech, economic expert, University of Economics in Katowice, Poland
Attendance: 65 students and guests from general public

Slawomir Czech, expert on political and institutional economy, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he identified the roots of crisis and introduces necessary steps to completation of monetary union. He identifies differences in economic growth, size of deficits and debts. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- costs of Grexit, multi speed eurozone scenario, future probability membership of Poland and Czech Republic in eurozone.
23. listopadu 2016, diskusní seminář Dr. Slawomir Czech, ekonom, Ekonomická universita Katovice, Polsko
Účast: 65 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Slawomir Czech, expert politické a institucionální ekonomie, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Dr. Czech věnoval příčinám krize a následně identifikoval kroky potřebné k dobudování plnohodnotné měnové unie. Byly identifikovány rozdíly v ekonomickém růstu, deficitech a výšce dluhů včetně nákladů obsluhy dluhu. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o nákladech vystoupení z měnové unie, vytvoření dvourychlostní eurozóny a diskuse o členství Polska a české republiky v eurozóně.

The result of US presidential elections and its impact on ES -- EU relations

CZ: Výsledek amerických prezidentských voleb a jejich dopad na vztahy USA a EU

Invitation

Event on Facebook (CZ)

November, 22nd, 2016 round table with Prof. Antonín Rusek, economic expert, Susquehanna University, Pensylvania, USA and Mgr. Petr Strejček, Ph.D., think tank Mendel European Centre

Attendance: 254 students and guests from general public

Prof. Rusek, American economic expert and Dr. Petr Strejček, expert on political science, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech Dr. Petr Strejček provided his view on the results of US president elections through the lenses of European citizens, the prof. Rusek introduces the view of economic expert. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- the role of media in presidential campaign, impact of elections on EU -- US cooperation and future role of US in world economy and policy.22. listopadu 2016, diskusní seminář prof. Antonín Rusek, Ph.D., ekonom, Susquehanna University, Pensylvania, USA a Mgr. Petr Strejček, Ph.D., think tank Mendelovo evropské centrum
Účast: 254 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Antonín Rusek, americký ekonom a Petr Strejček, politolog, přijali pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Dr. Strejček popsal výsledky amerických prezidentských voleb očima Evropana a politologa, následně prof. Rusek poskytl pohled občana USA a ekonomického analytika. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o roli médií v kampani před volbami, důsledcích pro spolupráci EU a USA a budoucí roli USA ve světové ekonomice a politice.

How the next multiannual financial perspective of EU will look like after the year 2020?

CZ: Jak bude vypadat víceletý finanční rámec po roce 2020?

Invitation

Event on Facebook (CZ)

November 3rd, 2016, round table Petr Mooz, Head of Unit , Information and Communication, DG BUDG -- Directorate-General for the Budget, European Commission

Number of participants: 28 students and general public participants

Petr Mooz received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre together with Eurocentre Brno. In his introductory speech he described specifics of EU budget compare with national budgets, the system of EU budget revenues, expenditures and net balances. Then the floor was open for questions of Mendel university students a general public participants. Several topics were discussed: Can EU budget fall to deficit financing? Can we expect own budget for eurozone member countries in the future? Will Czech Republic be net beneficiary after the year 2020? How we can evaluate effectiveness of EU expenditures? What role in EU budget panning and management is played by EU Council, European Parliament and European Commission?
3. listopadu 2016, diskusní seminář -- Petr Mooz, vedoucí odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství Evropské komise pro rozpočet

Počet účastníků: 28 studentů a zástupců veřejnosti

Petr Mooz přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropského centra ve spolupráci s Eurocentrem Brno. V úvodu Zdeněk Petr Mooz seznámil se specifiky rozpočtu EU, jeho zdroji, výdaji a systémem výpočtu tzv. čistých bilancí. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Může být rozpočet EU deficitní? Lze očekávat vytvoření rozpočtu eurozóny? Bude ČR i po roce 2020 čistým příjemcem z rozpočtu EU? Jaká je efektivnost čerpání prostředků z rozpočtu EU? Jakou roli při rozhodování o rozpočtu EU hrají členské státy, jakou Evropský parlament a jakou Evropská komise?

Challenges of 21st century from the point of view of political economist and climatologist

CZ: Dlouhodobé výzvy a změny v 21. století z pohledu politického ekonoma a klimatologa

Invitation

Event on Facebook (CZ)

Record on YouTube (CZ)

November, 2nd, 2016 dialog with Petr Robejšek and Václav Cílek, Institute 2080
Attendance: 277 students and guests from general public

Petr Robejšek and Václav Cílek, Institute 2080, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In their introductory speech they analysed causes and consequences of economic and political situation in world and long term trends in 21st century. They also looked on future development of EU, role of Germany and relations of EU with rest of the world. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- migration crisis and its consequences for EU, evolution of push migration factors at Africa and Far East or danger of Islam in EU?
2. listopadu 2016, diskusní seminář, hosté: Petr Robejšek a Václav Cílek, Institut 2080.
Účast: 277 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Petr Robejšek a Václav Cílek z Institutu 2080 přijali pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Petr Robejšek a Václav Cílek věnovali otázce role politiky a ekonomiky na počátku 21. století a zaměřili se na hlavní očekávané trendy včetně budoucího vývoje EU, role Německa a vztahu EU se zbytkem světa. V druhé polovině diskuse byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy univerzity v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky na důsledky migrační krize, vývoj push faktorů migrace v Africe a na Blízkém východě, či na hrozbu muslimské víry v Evropě.

Relationship between Czech Republic and EU

CZ: Vztah ČR a EU: Jak hodnotit členství ČR v EU?

Invitation

Event on Facebook (CZ)

EN:

October, 4th, 2016 round table
Guests:
Aleš Chmelař, Chief economic analytic, department of European Affairs, Office of Czech Government
Zdeněk Čech, Chief economic advisor, Representation of European Commission in the Czech Republic
Attendance: 354 students and guests from general public
Aleš Chmelař (chief economic analytic, department of European Affairs, Office of Czech Government) and Zdeněk Čech (chief economic advisor, Representation of European Commission in the Czech Republic) received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech Aleš Chmelař looked closely on evolution of of 12 years membership of the Czech Republic in EU. Then Zdeněk Čech evaluated position of Czech Republic in EU. Both guests agreed that benefits from membership exceed potential costs. Then the floor was open for questions. Several topics were discussed -- among them future of European integration process, ablitiy to use efficiently EU budget funds or timing of Czech accession to eurozone.

CZ:

4. října 2016, diskusní seminář
Hosté:
Aleš Chmelař, Hlavní ekonomický analytik, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
Zdeněk Čech, Hlavní ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v ČR

Účast: 354 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Aleš Chmelař (hlavní ekonomický analytik, Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR) a Zdeněk Čech (hlavní ekonomický poradce, Zastoupení Evropské komise v ČR) přijali pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu Aleš Chmelař prezentoval přínosy členství v EU s využitím studie 10 let členství v EU. V druhé polovině debaty Zdeněk Čech hodnotil postavení ČR v EU. Oba prezentující se shodli, že přínosy z členství plně převažují. ČR má stále rezervy v procesu prosazování svých priorit a vytváření koalic pro prosazení resp. obranu svých zájmů. Na závěr byl dán prostor k otázkám. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o budoucnosti evropského integračního procesu, čerpání prostředků z rozpočtu EU a načasování vstupu ČR do eurozóny.

Migration Crisis and right wing extremism

CZ: Migrační krize a pravicový extremismus
Invitation
Event on Facebook (CZ)

EN:

April, 21st , 2016 round table with Miroslav Mareš, professor at Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno
Attendance: 48 students and guests from general public
Miroslav Mareš, expert on political extremism in EU, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he analysed causes political extremism. Then he identifies links between migration crisis and rise of political extremism. He stressed that migration is just one of the topics which are in the programmes of extremist. He did show examples of cooperation among EU member countries in fight against extremism. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- the danger of radicalization of populist parties toward extremism, ability and willingness of traditional political parties to use extremist argumentation and cooperation of EU policy forces in fight with extremism.

CZ:

21. dubna 2016, diskusní seminář s prof. Miroslavem Marešem, FSS, MU v Brně, expertem na problematiku pravicového extremismu.
Účast: 48 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)
Miroslav Mareš, expert na problematiku politického extremismu v EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se prof. Mareš věnoval příčinám a souvislostem politického extremismu. Upozornil na skutečnost, že pravicový extremismus se neobjevil s okamžikem migrační krize. Migrace je pouze jedním z témat pravicově orientovaných extremistů. Ukázal příklady spolupráce členských zemí EU v boji s politickým extremismem. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky na hrozbu radikalizace populistických stran směrem k extremismu, možnosti tradičních stran přejímat témata extremistů a spolupráci policejních sil zemí EU v boji s extremismem.

Why we shoud not be affreaid of common currency Euro?

CZ: Proč se neobávat eura?
Invitation
Event on Facebook (CZ)

April, 13th, 2016 round table with prof. Oldřich Dědek - national coordinator of euro introduction in the Czech Republic
Attendance: 58 students and guests from general public
Prof. Dědek, national coordinator of euro introduction in the Czech Republic, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre with cooperation with Eurocentrum Brno. In his introductory speech he looked closely on evolution of eurozone crisis and crisis management of EU authorities. He stressed due to successful crisis management were not fulfilled expectations of euroscepticism about the disintegration of the whole eurozone or some of its member countries. He also stressed that the eurozone crisis led to strengthening of economic policy coordination which equipped eurozone with tools which will allowed better adjust to future economic shocks. He analysed different myths and paradoxes which are connected with common currency euro. Then the floor was open for questions of Mendel university students and representatives of general public. Several topics were discussed -- among them timing of Czech accession to eurozone, role and competencies of national coordinator of euro introduction, benefits from eurozone membership and the future of European integration project.

13. dubna 2016, diskusní seminář pan Oldřich Dědek, Národní coordinator zavedení eura v ČR

Účast: 58 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Prof. Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra ve spolupráci s Eurocentrem Brno. V úvodu se prof. Dědek věnoval problematice krize eurozóny a přístupu krizového management EU k jejímu řešení. Upozornil na skutečnost, že díky reakci EU nedošlo k naplnění očekávání euroskeptiků a postupnému rozpadu eurozóny nebo vystoupení některých jejich členů. Zdůraznil, že ve skutečnosti vedla krize eurozóny k posílení koordinace hospodářských politik a posílení kapacity EU vyrovnat se efektivněji s případnou další krizí. Zmínil také nejčastější mýty a paradox spojované se společnou měnou euro. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o načasování vstupu ČR do eurozóny, výhodách členství v eurozóně, roli a náplní práce koordinátora zavedení eura v ČR a budoucnosti procesu evropské integrace.

Current issues in the Economic and Monetary Union: white and black swans

CZ: Současné problémy eurozóny: bile a černé labutě

Event on Facebook (CZ)

March 31st, 2016, round table with Zdeněk Kudrna -- economist -- University of Salzburg -- Austria, Zdeněk Čech, Senior economic advisor, Representation of the European Commission in the Czech Republic, Petr Blížkovský -- director in EU Council
Number of participants: 166 students and general public participants

Zdeněk Kudrna, Zdeněk Čech and Petr Blížkovský received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech Zdeněk Čech introduced European Commission objectives and strategies for second stage of Five president report of completion of EMU. Zdeněk Kudrna then evaluated major sources of eurozone crisis and summarised main obstacles and opportunities of eurozone future. Then the floor was open for questions of Mendel university students and general public participants. Several topics were discussed: How new mechanisms are enforceable? How European Council cope with flexibility measures in reaction on new events like macroeconomic misbalances? Which arguments can be used to stimulate debate for completion of eurozone?

31. března 2016, diskusní seminář -- Zdeněk Kudrna, ekonom -- University of Salzburg, Zdeněk Čech -- ekonom Delegace Evropské komise v ČR, Petr Blížkovský -- ředitel v Radě EU
Počet účastníků: 166 studentů a zástupců veřejnosti

Zdeněk Kudrna, Zdeněk Čech a Petr Blížkovský přijali pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropského centra. V úvodu Zdeněk Čech nastínil záměr Evropské komise v naplnění druhé fáze tzv. Zprávy pěti prezidentů směřující ke kompletaci hospodářské a měnové unie. V druhé polovině semináře přednesl Zdeněk Kudrna příspěvek shrnující příležitosti a ohrožení projektu eurozóny. Na závěr semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak nově vytvořené mechanismy zajišťují prosaditelnost nápravných opatření? Jak Rada EU přistupuje k flexibilnosti výkladu pravidel s ohledem na význam členských zemí? Které argumenty jsou využitelné při podpoře debaty o dobudování projektu hospodářské a měnové unie?

Zdeněk Kudrna

Zdeněk Čech

Petr Blížkovský

Refugee crisis II. -- The Force Awakens

CZ: Uprchlická krize II. -- Síla se probouzí

Invitation
Event on Facebook (CZ)

February, 24th, 2016, round table with Mgr. Petr Strejček, Ph.D., think tank Mendelovo evropské centrum - Jean Monnet Centre of Excellence.

Number of participants: 156

Petr Strejček, expert of think tank Mendel European Centre held speech at event organized by JMCeO. In his introductory speech he summarized last 14 months of dynamics of refuge crisis. He analysed positions and reactions of politicians at national and EU level. He then discussed cost and benefits of migration from economic and political point of view. He distinguished motives of refugees and economic migrants. He also briefly described future expectations and possible solutions during the year 2016. In following discussion in plenum questions on role of Germany in migration crisis, role of Islamic culture in behaviour and integration of migrants to European society, were asked.

24. února 2016, diskusní seminář, Mgr. Petr Strejček, Ph.D., think tank Mendelovo evropské centrum - Jean Monnet Centre of Excellence.

Počet účastníků: 156

Petr Strejček, expert think tanku Mendelova evropského centra vystoupil na kulatém stole realizovaném v rámci aktivit centra na téma Uprchlická krize a reakce EU. V úvodu se Petr Strejček věnoval vývoji uprchlické krize v roce 2015, a prvních dvou měsících roku 2016. Charakterizoval vývoj migračních toků, reakci EU a členských zemí a přijatá opatření. Na závěr věnoval pozornost možným přínosům a nákladům migrace z pohledu ekonomického a politického V následné diskusi se studenty a zástupci veřejnosti byly položeny dotazy o roli Německa, rozdílných názoru národních a evropských politiků, bezpečnostní hrozbě spojené s migrací a náboženskými rozdíly.

Role of Crisis in Evolution of European Integration Process

CZ: Role krizí v utváření evropského integračního procesu

December, 11th 2015, round table with Ivo Šlosarčík, professor at Charles University in Prague, Jean Monnet Chair in Law
Number of participants: 32 students
Ivo Šlosarčík, professor at Charles University in Prague, Jean Monnet Chair in Law, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on the role of crisis in evolution of European integration process. He then introduces three case studies of crisis -- eurozone crisis, migration crisis and the governance legitimacy crisis. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How probable is process of further deepening of EU -- completion of political union? How Probable is UK exit -- BREXIT and what would be the impact on EU?

11. prosince 2015, diskusní seminář -- Ivo Šlosarčík, profesor Karlovy university v Praze, Jean Monnet Chair in Law
Počet účastníků: 32 studentů

Ivo Šlosarčík, profesor Karlovy university v Praze, Jean Monnet Chair in Law, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu Ivo Šlosarčík nastínil roli krizí na utváření evropského integračního procesu. Následně ukázal reakci EU a členských států na tři typy krizí -- krizi eurozóny, migrační krizi a krizi vládnutí. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jaká je pravděpodobnost dalšího prohlubování procesu evropské integrace směrem k úplné politické unii? Jak pravděpodobné je vystoupení UK z EU tzv. Brexit?

How Member States can Defend their Interests in Council and European Council?

CZ: Hájení zájmů členských států na půdě Evropské unie

Invitation

Event on Facebook (CZ)

December, 4th 2015, round table with Leopold Radauer, former Director-General of the Protocol, Conferences, Logistics at the Council of the EU
Number of participants: 36 students
Leopold Radauer, one of the top representatives of Austria in EU institutions, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on the role of Council and European Council in decision making process and EU primary and secondary law creation. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How difficult is to find compromise among 28 member countries? What was the role of Germany during the migration crisis? Do you believe Turkey will become soon member of EU?
4. prosince 2015, diskusní seminář -- Leopolod Radauer, bývalý ředitel generálního sekretariátu Rady EU -- protokol a logistika
Počet účastníků: 36 studentů
Leopold Radauer, jeden z nejvýše postavených rakouských občanů v institucích EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu Leopold Radauer nastínil roli Rady a Evropské rady v rozhodovacím procesu a tvorbě primární a sekundární legislativy EU. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak těžce se hledá kompromis mezi 28 členskými zeměmi? Jaká je role Německa v řešení migrační krize a budoucím směřování evropského integračního projektu? Jak bude dál probíhat vyjednávání s Tureckem o členství?

Current issues in the Economic and Monetary Union

CZ: Současné problémy eurozóny

Invitation

Event on Facebook (CZ)

EN:

November 30th, 2015, round table with Zdeněk Čech, Senior economic advisor, Representation of the European Commission in the Czech Republic

Number of participants: 95 students and general public participants

Zdeněk Čech, economic advisor of Delegation of European Commission in the Czech Republic. Since 2003 he was working as an expert for DG ECFIN. During the eurozone crisis he cooperated with International Monetary Fund on financial programmes for south European countries. Zdeněk received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he evaluated major sources of eurozone crisis and summarised main instruments and mechanism which were created to solve current issues and protect eurozone against similar shocks in the future. Then the floor was open for questions of Mendel university students a general public participants. Several topics were discussed: How new mechanisms are enforceable? How European Commission cope with flexibility measures in reaction on new events like war with terrorism? Which arguments can be used to stimulate debate in the Czech Republic about advantages to being member of eurozone?

CZ:

30. listopadu 2015, diskusní seminář -- Zdeněk Čech, ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise v České republice
Počet účastníků: 95 studentů a zástupců veřejnosti

Zdeněk Čech, je ekonomický poradce na Zastoupení Evropské komise v České republice. V roce 1997 začal kariéru v České národní bance jako měnový expert. Do Evropské komise nastoupil v roce 2003 v rámci Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN). V průběhu krize spolupracoval s Mezinárodním měnovým fondem na záchraných finančních programech v jihovýchodní Evropě.
Zdeněk přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropského centra. V úvodu Zdeněk Čech nastínil zdroje krize eurozóny a přístupy k jejímu řešení, včetně mechanismů vytvořených k předcházení podobných typů krizí v budoucnosti. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak nově vytvořené mechanismy zajišťují prosaditelnost nápravných opatření? Jak Evropské komise přistupuje k flexibilnosti výkladu pravidel s ohledem na události typu boje s terorismem? Které argumenty jsou využitelné při podpoře debaty o výhodách zavedení eura v ČR?

Historical and recent experience of USA with migration: lessons for EU

CZ: Zkušenosti USA s migrací: doporučení pro řešení migrační krize v EU

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

EN:

November, 25th, 2015 round table with Prof. Antonín Rusek, economic expert, Susquehanna University, Pensylvania, USA

Attendance: 135 students and guests from general public
Prof. Rusek, expert on problematic of migration, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he identified historical experiences with migration flows. Prof. Rusek provides examples of tools and mechanisms used by US administration to cope with both legal and illegal migration. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- effectiveness of system of quotas, integration of migrants to labour markets, education of migrants children's, economic impacts of migration.

CZ:

25. listopadu 2015, diskusní seminář prof. Antonín Rusek, Ph.D., ekonom, Susquehanna University, Pensylvania, USA
Účast: 135 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)
Antonín Rusek, expert na problematiku migrace, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se prof. Rusek věnoval příčinám a historickým zkušenostem s migračními krizemi. Následně na příkladech ukázal přístup USA k legální a ilegální migraci, včetně využívaných nástrojů. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky účinnosti systému kvót, integrace migrantů do trhu práce, vzdělávání dětí migrantů a ekonomických dopadech migrace.

The Internal Market, its specifics and the "flaws" in EMU design

CZ: Vnitřní trh EU a chyby v institucionálním rámci Eurozóny

Invitation

November, 25th, 2015 round table with Mariela Baeva, former member of European Parliament
Attendance: 56 students

Mariela Baeva, former member of European parliament, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. Activity was co-organized and co-financed with "European Parliament to Campus Programme".
In her introductory speech Mariela characterize key factors of success of building and completing EU single market. Then she identified the flaws of EMU. Several topics were discussed -- the role of European parliament in the process of building and completing Single market and solving eurozone crisis.

25. listopadu 2015, diskusní seminář Mariela Baeva, bývalá poslankyně Evropského parlamentu
Účast: 56 studentů

Mariela Baeva, bývalá členka Evropského parlamentu, přijala pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. Seminář a diskuse byla organizována a spolufinancována v rámci projektu "European Parliament to Campus Programme".
V úvodu se Mariela Baeva věnovala problematice fungování vnitřního trhu EU. V druhé polovině semináře identifikovala systémové nedostatky institucionální struktury Eurozóny. V rámci diskuse byly kladeny otázky o roli Evropského parlamentu při budování vnitřního trhu a řešení krize eurozóny.

Eurocrisis, role of Council of EU and EU Future

CZ: Eurokrize, role Rady EU a budoucnost Evropské unie

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

October, 29th 2015, round table with doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D., director, general secretariat of the Council of EU since 2004
Number of participants: 127
Petr Blížkovský, one of the top representatives of Czech Republic in EU institutions, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution of eurozone crisis, role played by Council of EU and instruments created to solve and protect eurozone against crisis. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How difficult is to find compromise among 28 member countries? What are the main benefits of membership in eurozone? What was the role of Germany during the crisis? How probable is establishment of political union -- United States of Europe?

29. října 2015, diskusní seminář doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D., od roku 2004 ředitel generálního sekretariátu Rady EU (dříve Ecofin, nyní zemědělství)

Počet účastníků: 127

Petr Blížkovský, jeden z nejvýše postavených Čechů v institucích EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se doc. Blížkovský věnoval analýze krize eurozóny a přijatým opatřením na její řešení. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak těžce se hledá kompromis mezi 28 členskými zeměmi? Hrozí rozpad eurozóny? Jaké jsou výhody členství v eurozóně? Jaká je role Německa v řešení krize a budoucím směřování evropského integračního projektu? Je pravděpodobný vznik politické unie -- evropské federace -- Spojených států evropských?

Refugee crisis -- asylum policy of EU

CZ: Uprchlická krize -- azylová politika EU

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

October, 1st 2015, round table with doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Jean Monnet Chair, think tank Mendel European Centre -- Jean Monnet Centre of Excellence.

Number of participants: 326

Lubor Lacina, director of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre held speech at event organized by JMCeO. In his introductory speech he summarized historical experiences with migration and refugees crisis. He then discussed main push and pull factors of migration. He distinguished motives of refugees and economic migrants. He also briefly described reaction of EU on refugee crisis and effectiveness of refugee reallocation system among EU member countries. In following discussion in plenum questions on costs of migrant integration, flexibility of their integration to labour market, ability to start own business and non-effectiveness of EU asylum policy, were asked.

1. října 2015, diskusní seminář, doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Jean Monnet Chair, think tank Mendelovo evropské centrum -- Jean Monnet Centre of Excellence.
Počet účastníků: 326

Lubor Lacina, ředitel Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra vystoupil na kulatém stole realizovaném v rámci aktivit centra. V úvodu se Lubor Lacina věnoval historickým zkušenostem s migrací a uprchlickými krizemi. Diskutoval hlavní push a pull faktory na straně zdrojových a cílových zemí. Rozlišil rozdílné motivy uprchlíků před válečnými konflikty a ekonomické migranty. Vymezil tři hlavní otázky spojené s problematikou migrace. Následně seznámil studenty s reakcí EU na problém migrace a účinnosti kvót. Na závěr věnoval pozornost možným ekonomickým dopadům migrace na zdrojové a cílové země. V následné diskusi se studenty a zástupci veřejnosti byly položeny dotazy ohledně nákladů integrace migrantů, zvýšení flexibility přístupu migrantů na trh práce, možnosti podpory podnikání migrantů a nefungující společnou azylovou politiku EU.

Experience with membership in European Parliament: feedback by member of EP

CZ: Zkušenosti s prací poslance v Evropském parlamentu

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

May, 4th, 2015 round table with Luděk Niedermayer, member of European Parliament and former vicedirector of Czech National Bank.

Attendance: 55 students and guests from general public

Luděk Niedermayer, member of European Parliament and former vice governor of Czech National Bank, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he evaluated his one year long stay at position of member of European Parliament. He described the system of fractions and committees. He stressed interactions among EP and other EU institutions like European Commission or EU Council. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- democratic deficit of EU, multispeed Europe, further deepening of process of European integration.

4. května 2015, diskusní seminář, pan Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu a bývalý viceguvernér České národní banky.

Účast: 55 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu a bývalý víceguvernér České národní banky, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Luděk Niedermayer věnoval postřehům z práce poslance Evropského parlamentu, popsal systém frakcí a výborů parlamentu. Pozornost věnoval vztahu Evropského parlamentu k ostatním institucím EU s důrazem na interakce s Evropskou komisí a Radou EU. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky týkající se demokratického deficitu EU, odborné náplně poslance, otázkám vícerychlostní Evropy a diskusí o dalším prohlubování integračního procesu.

Historical, recent and future position of Russia in Europe

CZ: Rusko reálně a bez předsudků: Historická, současná a budoucí role a postavení Ruska v Evropě

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

April, 9th 2015, round table with Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA, Economic expert and political scientist. Think tank Mendel European Centre - Jean Monnet Centre of Excellence.

Number of participants: 251 students and representatives of general public

Dr. Strejček received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution Russia and its position in Europe. He analysed the process of Soviet Union disintegration, the collapse of political and economic system and the rise of Russia federation. In following discussion in plenum questions on Russia economic reforms, role of Russia in United Nation, relations between Slavic nations and sanitary corridor of Russia, were asked.

9. dubna 2015, diskusní seminář Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA. Ekonom a politolog, think tank Mendelovo evropské centrum - Jean Monnet Centre of Excellence.

Počet účastníků: 251 studentů a zástupců veřejnosti

Dr. Strejček, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Dr. Strejček věnoval problematice postavení Ruska v Evropě. Diskutoval vzájemné historické vazby Ruska a Evropy. Následně se věnoval problematice rozpadu Sovětského svazu a vzniku Ruské federace. Podrobně pak analyzoval politický a ekonomický vývoj od 90 let do současnosti. V následné diskusi byly položeny dotazy směřující k ekonomické situaci v Rusku a dopadu sankcí EU, postavení Ruska jako velmoci a člena Rady bezpečnosti OSN s právem veta, vztahů slovanských národů, zájmového území Ruska.

Internships in European Parliament

CZ: Jak na stáž v institucích EU?

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

March, 18th, 2015 round table with Natálie Štastná -- Information office of European Parliament in the Czech Republic

Attendance: 130 students from Brno universities
Round table with Natálie Štastná, information office of European Parliament in Czech Republic, was jointly event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre together with Eurocentrum Brno. In her introductory speech she described all possible opportunities for practical stays in European parliament and other EU institutional bodies. Then the floor was open for questions of participating students. Several topics were discussed -- among them number of candidates and successful entrants, specialisation, other opportunities.

18. března 2015, seminář, Natálie Štastná, Evropský Parlament -- Informační kancelář v České republice
Účast: 130 studentů ze všech brněnských univerzit
Natálie Štastná, Evropský Parlament -- Informační kancelář v České republice, přijala pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra ve spolupráci s Eurocentrem Brno. V úvodu seznámila účastníky s možnostmi stáží v Evropském parlamentu a dalších institucích EU. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o nákladech pobytu v Bruselu, poměru mezi počtem přihlášených a přijatých, konkrétních zkušenostech účastníků.

Crisis at Ukraine and the role of EU

SK: Kríza na Ukrajine a role EU -- príčiny, súvislosti a možné riešenia

Ukraine Crisis -- causes, consequences, possible solutions, role of EU

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

March, 4th, 2015 round table with Ivan Mikloš, former minister of finance -- Slovak Republic, recently member of Slovak parliament and economic expert of Ukraine government

Attendance: 469 students and guests from general public

Ivan Mikloš, former minister of finance -- Slovak Republic, recently member of Slovak parliament and economic expert of Ukraine government, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he analysed causes and consequences of economic and political situation at Ukraine. Then he discussed possible solutions and role of EU at Ukraine future economic and political orientation. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- institutional stability at Ukraine, tax reform, dependence on imports of petrol and gas from Russia, price liberalisation, devaluation of Ukraine currency, EU financial support through some alternative to pre-structural funds.

4. března 2015, diskusní seminář Ivan Mikloš, bývalý ministr financí SR a v současnosti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a ekonomický expert ukrajinské vlády.

Účast: 469 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Ivan Mikloš, bývalý ministr financí SR a v současnosti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a ekonomický expert ukrajinské vlády, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Ivan Mikloš věnoval příčinám a souvislostem ukrajinské krize. Pokusil se hledat možná doporučení ze zkušeností transformačního procesu zemí střední a východní Evropy. Následně diskutoval možná řešení a roli EU ve stabilizaci politické a ekonomické situace Ukrajiny. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy univerzity v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky na institucionální stabilitu Ukrajiny, systém daňové reformy, závislost na dovozu ropy a plynu z Ruska, liberalizaci cen, devalvaci ukrajinské měny, finanční možnosti EU v podobě předstrukturálních fondů.

Islam and Europe

CZ: Islám a Evropa

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

February, 19th, 2015, round table with Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA

Economic expert and political scientist. Think tank Mendel European Centre -- Jean Monnet Centre of Excellence.

Number of participants: 312

Dr. Strejček received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he make and overview of Islamic history. He discussed mutual links and differences between basic values of Islamic and European civilizations. He also briefly described reaction of EU on Islamic fundamentalism. In following discussion in plenum questions on cultural differences, ability of EU to built common army and defend its own basic values, EU demographic challenges or EU immigration policy were asked.

19. února 2015, diskusní seminář

Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA. Ekonom a politolog, think tank Mendelovo evropské centrum -- Jean Monnet Centre of Excellence.

Počet účastníků: 312

Dr. Strejček, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Dr. Strejček věnoval problematice islámské historie. Diskutoval vzájemné vazby a rozdíly mezi základními hodnotami evropské a islámské civilizace. Následně seznámil studenty s reakcí EU na problém imigrace a soužití s islámskými minoritami. Na závěr věnoval pozornost problematice islámského fundamentalismu. V následné diskusi se studenty a zástupci veřejnosti byly položeny dotazy ohledně možného soužití dvou kultur, schopnosti EU vybudovat společnou armádu a bránit své hodnoty, demografického vývoje EU, imigrační politice EU.

Role of EU member states and the relations among them

CZ: Role členských států EU a vztahy mezi nimi

Invitation

December, 12th 2014, round table with Leopold Radauer, Director-General of the Protocol, Conferences, Logistics at the Council of the EU
Number of participants: 56 students
Leopold Radauer, one of the top representatives of Austria in EU institutions, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution of position of member countries of EU and relations among them. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How difficult is to find compromise among 28 member countries? What was the role of Germany during the crisis? Do you believe EU can become fiscal and political union?
12. prosince 2014, diskusní seminář -- Leopolod Radauer, od roku 2004 ředitel generálního sekretariátu Rady EU -- protokol a logistika
Počet účastníků: 56 studentů
Leopold Radauer, jeden z nejvýše postavených rakouských občanů v institucích EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu Leopold Radauer nastínil historii postavení a role členských států EU a vztahy mezi nimi. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak těžce se hledá kompromis mezi 28 členskými zeměmi? Jaká je role Německa v řešení krize a budoucím směřování evropského integračního projektu? Věříte ve směřování EU směrem k politické a fiskální unii?

Why US economy always recover faster from recession then European one?

CZ: Proč americká ekonomika překoná krizi vždy rychleji než ta evropská?

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

November, 25th, 2014 round table with Prof. Antonín Rusek, economic expert, Susquehanna University, Pennsylvania, USA

Attendance: 457 students and guests from general public

Prof. Rusek, one of the leading experts on eurozone and economic policy, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he identified the roots of crisis a consequently he compared reactions of US, EU and eurozone monetary and fiscal authorities. Prof. Rusek stressed differences in flexibility of labour markets, mobility of labour and ability of monetary policy to react on asymmetric shocks. Then the floor was opened for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- effectiveness of quantitative easing, stimulation of capital inflow to eurozone periphery and introduction of parallel (dual) currencies in eurozone member countries.

25. listopadu 2014, diskusní seminář, prof. Antonín Rusek, Ph.D., ekonom, Susquehanna University, Pensylvánie, USA

Účast: 457 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Antonín Rusek, přední expert na problematiku eurozóny a hospodářské politiky, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se prof. Rusek věnoval příčinám krize a následně srovnání vládních a monetárních autorit USA, EU a eurozóny. Byly identifikovány rozdíly ve flexibilitě trhů práce a mobilitě pracovní síly a také ve schopnosti monetární politiky reagovat na asymetrické šoky. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy univerzity v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuse byly kladeny otázky účinnosti politiky kvantitativního uvolňování, stimulace a obnovení přílivu kapitálu do zemí periferie eurozóny a možnosti zavedení tzv. paralelní (duální) měny v zemích eurozóny.

25 years of transformation of economy and society

CZ: 25 let transformace ekonomiky a společnosti

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

November, 13th, 2014 round table with Dr. Libor Žídek, expert on economic transformation, Masaryk University in Brno, Economic faculty

Attendance: 78 students and guests from general public

Dr. Žídek, one of the leading expert on economic transformation, author of most complex monograph on economic transformation published by C.H.Beck, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he described expectations from economic transformation, and characterized main corner stone's of transformation. He concluded with positive results and also slow but positive changes of society. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed -- alternatives of transformation, role of preparation and membership in EU, changes in the society.

13. listopadu 2014, diskusní seminář doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., ekonom, Masarykova Universita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Účast: 78 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Libor Žídek, přední český expert na problematiku ekonomické transformace, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. Doc. Žídek je autorem zatím nejkomplexnější publikace zabývající se transformací české ekonomiky, která vyšla u nakladatelství C.H.Beck. V úvodu se doc. Žídek věnoval očekáváním na začátku procesu transformace. Následně popsal hlavní prvky reforem a jejich výsledky. Proces transformace označil za úspěšný a upozornil na pozitivní změny ve společnosti. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům. V rámci této diskuze byly kladeny otázky o alternativách transformačního procesu, roli přípravy a vstupu do EU, významu konkrétních osobností transformačního procesu a změnám ve společnosti.

Political Parties vers. Political Movements: Sunset of traditional Political Parties Policy

CZ: Politické strany vers. politická hnutí: soumrak stranické politiky?

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

November, 6th, 2014 round table with Dr. Pavel Šaradín, political scientist, Palacký University in Olomouc, Department of Political Science and European Studies

Attendance: 56 students and guests from general public

Dr. Šaradín, one of the leading political scientist and analyst in the Czech Republic, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he distinguish differences between political parties and political movements, using empirical data did show changes in Czech Republic during last 10 years and compared situation the CR with other EU member states. Then the floor was open for questions of Mendel university students and guests from general public. Several topics were discussed -- future of European integration process, policy toward more closer union (United States of Europe), future of European political parties.

6. listopadu 2014, diskuzní seminář doc. Ing. Pavel Šaradín, Ph.D., politilog, Palckého universita v Olomouci, Katedra Politologie a Evropských studií

Účast: 56 studentů a hostů (zástupců veřejnosti)

Pavel Šaradín, přední český politolog a analytik na problematiku politických stran a hnutí v ČR a EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropského centra. V úvodu se doc. Šaradín věnoval vymezení rozdílů mezi politickými stranami a politickými hnutími a dokladoval změny v českém poltickém prostředí v posledních třech volbách do poslanecké sněmovny. Bylo ukázáno také srovnání s ostatními zeměmi EU. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně a zástupcům veřejnosti. V rámci této diskuze byly kladeny otázky o budoucnosti evropského integračního procesu, možnosti vzniku evropské federace a nadnárodních politických stran.

Crisis at Ukraine: Rationality behind economic sanctions of EU against Russia

CZ: Ukrajinská a krize: smysluplnost ekonomických sankcí EU vůči Rusku

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

Round table with Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA,
Economic expert and political scientist
Think tank Mendel European Centre -- Jean Monnet Centre of Excellence

September, 25th 2014, participation 245 students

CZ:

Diskusní seminář Mgr. Petr Strejček, Ph.D, MBA.
Ekonom a politolog
Think tank Mendelovo evropské centrum -- Jean Monnet Centre of Excellence.
25. září 2014,  počet účastníků: 245

Dr. Strejček received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution Russia -- Ukraine historical relations a position of Russian president Putin. In following session he summarised the EU sanction regimes against Russia and discussed rationality and effectiveness of selected types of sanctions. In following discussion in plenum questions on impacts of sanctions on eurozone, geographical integrity of Ukraine or association agreement between Ukraine and EU, were asked. Dr. Strejček, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se Dr. Strejček věnoval problematice postavení Ruska a Ukrajiny v Evropě. Diskutoval vzájemné historické vazby Ruska a Ukrajiny, a pozici presidenta Putina v očích ruské veřejnosti. Následně seznámil studenty se sankcemi EU vůči Rusku a odvetnými sankcemi Ruska. Na závěr věnoval pozornost smyslnosti a efektivnosti sankcí. V následné diskusi byly položeny dotazy ohledně možného dopadu sankcí na ekonomiku eurozóny, motivů Ruska, územní integrity Ukrajiny a asociační dohody mezi Ukrajinou a EU.

Eurocrisis, role of Council of EU and EU Future

CZ: Eurokrize, role Rady EU a budoucnost Evropské unie

Invitation (CZ)

Event on Facebook (CZ)

May, 28th 2014, round table with doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D., director, general secretariat of the Council of EU

Petr Blížkovský, one of the top representatives of Czech Republic in EU institutions, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution of eurozone crisis, role played by Council of EU and instruments created to solve and protect eurozone against crisis. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How difficult is to find compromise among 28 member countries? How crisis influence ECB independence? What was the role of Germany during the crisis?

28. května 2014, diskusní seminář doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D., od roku 2004 ředitel generálního sekretariátu Rady EU

Petr Blížkovský, jeden z nejvýše postavených Čechů v institucích EU, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se doc. Blížkovský věnoval analýze krize eurozóny a přijatým opatřením na její oslabení. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak těžce se hledá kompromis mezi 28 členskými zeměmi? Hrozí rozpad eurozóny? Jak krize ovlivnila nezávislost ECB? Jaká je role Německa v řešení krize a budoucím směřování evropského integračního projektu?

The Scandinavian Model of Welfare State: the success story?

CZ: Skandinávský sociální model flexcurity a ekonomická krize: Jak v této zkoušce obstál?

Invitation (EN)

Invitation (CZ)

April, 20th 2014, round table with prof. Torben Andersen, University of Aarhus, Denmark, research fellow at the CEPR (London), CESifo (Münich), Kiel Institute and since November 1999 of IZA (Bonn)

Prof. Andersen, University of Aarhus, Denmark, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution Scandinavian welfare model of state. He stressed that the euro crisis tested the stability of the model. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed: How the Scandinavian model cope with crisis and how the crisis change the view of public on economic and monetary integration in Europe.

20. dubna 2014, diskusní seminář prof. Torben Andersen, Aarhus University, Dánsko, vědecký pracovník na CEPR (Londýn), CESifo (Mnichov), Kiel Institute a od listopadu 1999 na IZA (Bonn)

Prof. Andersen, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se prof. Andersen věnoval problematice skandinávského sociálního modelu a jeho udržitelnosti. Upozornil na skutečnost, že globální ekonomická krize mimo jiné také otestovala stabilitu tzv. skandinávského modelu sociálního státu. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy univerzity v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky: Jak v krizi skandinávský model obstál? Co konkrétně pod tlakem zafungovalo a co naopak hrozilo kolapsem? A jak krize změnila pohled Skandinávců na euro a obecněji na evropské hospodářské a měnové uspořádání?

Euro in the Czech Republic -- Missing Vision in Turbulent Times

CZ: Euro v České republice -- chybějící vize v turbulentních časech

prof. Ing. Oldřich Dědek

March, 6th, 2014 round table with prof. Oldřich Dědek -- national coordinator of euro introduction in the Czech Republic, Ministry of Finance

Prof. Dědek, national coordinator of euro introduction in the Czech Republic, received invitation for event organised within activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno and think tank Mendel European Centre. In his introductory speech he looked closely on evolution of eurozone crisis and crisis management of EU authorities. He stressed due to successful crisis management were not fulfilled expectations of eurosceptics about the disintegration of the whole eurozone or some of its member countries. He also stressed that the eurozone crisis led to strengthening of economic policy coordination which equipped eurozone with tools which will allowed better adjust to future economic shocks. Then the floor was open for questions of Mendel university students. Several topics were discussed -- among them Banking Union, future of European integration process and timing of Czech accession to eurozone.

6. března 2014, diskusní seminář, prof. Ing. Oldřich Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR, Ministerstvo financí ČR

Prof. Dědek, národní koordinátor zavedení eura v ČR, přijal pozvání na setkání organizované v rámci aktivit Jean Monnet Centre of Excellence a think tanku Mendelova evropské centra. V úvodu se prof. Dědek věnoval problematice krize eurozóny a přístupu krizového management EU k jejímu řešení. Upozornil na skutečnost, že díky reakci EU nedošlo k naplnění očekávání euroskeptiků a postupnému rozpadu eurozóny nebo vystoupení některých jejich členů. Zdůraznil, že ve skutečnosti vedla krize eurozóny k posílení koordinace hospodářských politik a posílení kapacity EU vyrovnat se efektivněji s případnou další krizí. V druhé polovině semináře byl dán prostor k otázkám studentům Mendelovy university v Brně. V rámci této diskuse byly kladeny otázky o budoucnosti evropského integračního procesu, budování bankovní unie a načasování vstupu ČR do eurozóny.

Position and oportunities of EU in Globalised World

December 12th, 2013

(participation 130 students, speaker: Petr Robejšek)

Independent policy analyst Petr Robejšek hold for students of Mendel university in Brno lecture with topic "Position and Opportunities of EU in Globalised World". During the first part of the lecture he systematically analysed existing world policy order, which after the fall of bipolarity changed significantly. Robejšek however believes there are still some sheds of history in recent development. Then he evaluated the position of EU, according its long term strategies, official and unofficial objectives, and also its policy towards other political and economic centres in the rest of the world. In the second part of the lecture the floor was open for questions of students on which Mr. Robejšek kindly and explicitly answered.

Nezávislý analytik Petr Robejšek přednesl před studenty Mendelovy univerzity v Brně svou přednášku na téma "Pozice a možnosti EU v globalizovaném světě". V první části přednášející analyzoval a systematicky rozebíral existující světový politický řád, který po pádu bipolarity dostál určitých korekcí, ovšem v mnoha ohledech je stále v jejím stínu. V takovém prostředí pak Petr Robejšek hodnotil pozice Evropské unie, a to vzhledem k jejím dlouhodobým strategiím, oficiálním i neoficiálním cílům, a též ve vztahu ke všem relevantním centrům světového politického a ekonomického dění. V druhé části setkání pak dostali prostor studenti se svými dotazy, na které hostující přednášející komplexně a ochotně odpověděl.

European Identity in Danger

November 26th, 2013

(participation 150 students, speaker: Ivo Rolný)

Dr. Rolný was invited to held host lecture with topic "European Identity in Danger" in framework of activities of Jean Monnet Centre of Excellence in Brno. In his introductory speech he followed a link of historical roots of European identity. He connected Antic, Jewish and Christianity roots with recent European culture and identity. He identified historical controversies. Later Dr. Rolný continued with comparing the way how European and US citizens evaluate their identities. He also compared European identity with other concepts like oriental identity and culture. In the second part of the lecture the floor was open for questions of students and other invited guests.

Přednáška docenta Iva Rolného s atraktivním názvem "Evropská identita v ohrožení" se uskutečnila v rámci aktivit Jean Monnet Center of Excellence v Brně. Ve svém úvodu sledovala historickou linii zrodu evropské identity. Docent Rolný promluvil o antických, judaistických i křesťanských kořenech dnešní evropské kultury a identity, která na ně zčásti odkazuje, ale zároveň s nimi začíná být v mnoha ohledech v rozporu. V další části diskusního setkání pokračoval Ivo Rolný vymezením evropské identity v kontrastu s identitou na první pohled nám blízkých Američanů a poté i srovnáním se zcela jinými koncepty orientální identity a kultury, kde idealismus není všeobecně přijímaným výchozím axiomem.
Závěrem byl tradičně věnován prostor zajímavým dotazům studentů Mendelovy univerzity v Brně a dalším pozvaným hostům.